Projekty unijne

Innowacyjna linia produkcyjna

Beneficjent CYPROWSKI MAREK PRODUKCJA ZNICZY I LAMPIONÓW CEIM realizuje projekt pn.

„Wzrost konkurencyjności firmy CEIM poprzez wdrożenie innowacyjnej linii dozująco-homogenizującej umożliwiającej produkcję nowego typu wkładów oraz dywersyfikację oferty firmy”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5.2

Cele i planowane efekty projektu:
Najważniejszym celem realizacji projektu inwestycyjnego jest zwiększenie innowacyjności firmy CEIM w zakresie świadczonych usług na bardzo konkurencyjnym rynku zniczy, lampionów oraz wejście z nowym produktem do branży dekoracyjnej.
Firma CEIM zaplanowała realizację przedsięwzięcia, które poprzez budowę hali produkcyjnej (wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią) oraz poprzez zakup maszyn produkcyjnych, oprogramowania oraz niezbędnych urządzeń komputerowych pozwoli wdrożyć innowacyjną technologię produkcji nie starszą niż 3 lata w kraju oraz nie starszą niż 5 lat na świecie, nowego produktu (dekoracyjnej świecy w szkle) oraz udoskonalonego produktu (wkładu stearynowego).

Wartość projektu : 2 095 756,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 969 247,32 PLN